Å lese med ørene og skrive med stemmen.
Talesyntese – et hjelpemiddel for deg som lærer et
fremmed språk eller som sliter med lesing og skriving

 

Tilbakemelding fra brukere
 

Språkopplæring og Voxit Budgie Pro
Da jentene våre fikk Voxit Budgie Pro på sin PC, ble engelskfaget plutselig gøy. Gloser var ikke noe problem å vite hvordan skulle uttales, - det samme gjaldt leseleksa. De kunne med hjelp av Jane gjøre leksene "riktig ", uten å be oss om hjelp.

 
Både jentene og jeg har stor glede av Voxit Budgie Pro talesyntese når det gjelder å få lest opp og kontrollert egen skreven tekst. Det er mye lettere å høre dårlig formulerte setninger når man får teksten lest opp for seg. Programmet er også kjempefint til å bruke i Powerpoint. Og til det bruket er det ikke bare dyslektikere eller de med lese og skrivevansker som har glede av programmet, men også folk med talevansker av forskjellig art vil kunne ha stor glede av å kunne digitalisere ( lagre til lyd ) det de ellers må si.

( Mange gruer seg til å stå foran en forsamling for å formidle informasjon, når en vet at mange sliter med å forstå det en sier. ).


 
- Laila Brandsdal Johnson, Leder Dysleksiforeningen i Vestfold

 

 

Hva kan du gjøre med en talesyntese?

- La PC’en lese tekst høyt for deg
- Lagre tekst som lydfiler
- Lese korrektur på din egen tekst  
- Hvile øynene og lese med ørene  
- Lytte til tekst i e-post eller tekst på internett mens du arbeider med noe annet  
- Høre på e-bøker mens du kjører bil, trener eller bare slapper av  
- Lære deg et fremmed språk  
- Forberede talen din ved å la talesyntesen lese teksten opp for deg
…og veldig mye mer.

"Å lese med ørene"

Å lese med ørene vil i denne forbindelsen si at man får lest opp tekst, det være seg fra lydbøker, tekst/bøker i Daisyformat eller, som vi skal snakke om her, med en talesyntese som er installert på en PC.
Alle har sikkert hørt forskjellige typer syntetiske stemmer, alt fra nesten uforståelige robotstemmer til svært menneskelignende stemmer.
Programmet vi skal snakke om nå heter Voxit Budgie pro. I dette programmet kan en legge inn stemmer på forskjellige språk: norsk, svensk, dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Det vil si at det er mulig å få lest opp tekst på alle de nevnte språkene når teksten er på PC skjermen.

Hvem har nytte av en talesyntese?

I utgangspunktet har alle som leser skjermbasert tekst nytte av et slikt program, men den største brukergruppen pr. dd. er synshemmede og personer med lese- skrivevansker. En talesyntese leser opp all tekst som finnes på dataskjermen, det være seg på internett, word- / .pdf-dokumenter, e-post, innskannet tekst, PowerPoint presentasjoner eller enkle matematiske uttrykk eller regneark. Så sant teksten kan merkes, kan den også leses opp.
Voxit Budgie pro har også et enkelt tekstbehandlervindu som kan brukes til å skrive i, dersom teksten ikke skal inneholde spesielle formateringer.
For gruppen lese- skrivesvake er det ofte en fordel å ikke måtte forholde seg til kompliserte programvinduer, det blir færre forstyrrende elementer. Voxit Budgie pro inneholder derimot ingen stavekontroll, så en må vurdere hvilken tekstbehandler en ønsker å benytte, avhengig av brukeren og teksten som skal skrives.

For skoleelever vil det fra 4. - 5. klasse og oppover ofte forventes at lesingen er automatisert slik at de kan tilegne seg informasjon ved egen lesing. For lesesvake elever vil dette ofte bli et mareritt, et uoverskuelig hinder som gjør at de mister interessen for faget eller lysten til å lære. Da kan en talesyntese vær til god hjelp.

Hvordan brukes talesyntesen?

Talesyntesen brukes til å få lest opp tekst høyt. Den er nyttig å bruke i skole, studier og arbeid. Talesyntesen gjør at brukeren kan konsentrere seg om innholdet i teksten i stedet for å bruke all energi på å lese teksten med øynene, for så å ha glemt (eller ofte ikke engang ha forstått) innholdet av det som ble lest.

 

Velg mellom flere måter å lese opp

Budgie Pro kan lese opp tekst bokstav for bokstav (staver), ord for ord, setning for setning eller rad for rad. Du kan til og med endre hastighet og pause mellom ordene.

 

Leser opp fra bøker og aviser

Med en skannerpenn som for eksempel C-Pen 20, skanner du enkelt inn tekst som Budgie Pro leser direkte. Teksten som skannes inn, havner i skrivevinduet automatisk direkte fra skannerpennen. Budgie Pro har til og med støtte for å ta imot tekst fra skannerprogramvare som PageManager og ScanSoft PaperPort. 

   
Hovedside
 
Kurs og veiledning
 
Om talesyntese.no
Kontakt
Copyright © 2009 PC-PED. All Rights Reserved. • Nettstedkart